§ Hva du bør vite som meddommer

 

§ Hva

Godtgjørelse

"Varer saken mer enn 5 dager kan satsene økes
 
 

Som meddommer får en som hovedregel enten 250 kroner per dag eller tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg til reise- og kostgodtgjørelse etter statens satser.

For eksempel kan selvstendige næringsdrivende kalkulere hva de har i tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelsen på 250 kroner gis ikke til personer som får betalt av sin ordinære arbeidsgiver for tiden de tjenestegjør i retten (for eksempel offentlig ansatte).

Det er adgang etter rettsgebyrforskriften til å forhøye godtgjørelsen, dersom saken varer i mer enn fem dager og det foreligger særlige tilfelle. Dette avgjør den enkelte domstol.

De som ikke har inntekt, velger å ta oppdraget på fritida eller i ferien, får 250 kroner dagen.

Det er regjering og storting som bestemmer godtgjørelsen i statsbudsjettet..

Møteplikt
Fritak
 Godtgjørelser
Sikkerhet
Før du skal i retten
Taushetsplikt
Entré rettsalen
Forsikring

Pkt   9

Pkt 10

Pkt 11

Pkt 12

Pkt 13