§ Hva du bør vite som meddommer

 

§ Hva

Sikkerhet og risiko

"De impliserte i sakene er inneforstått med at det er nødvendig med dommere for å få avgjort saken
 
 

Det er straffbart før, under og etter en rettssak å påvirke en meddommer (Straffeloven § 132)

Meddommere opplever ikke noe uhyggelig i forbindelse med en rettssak. De impliserte i sakene er inneforstått med at det er nødvendig med dommere for å få avgjort saken. Meddommere har i så henseende en spesielt tillitvekkende stilling i domstolene.

Møteplikt
Fritak
Godtgjørelser
 Sikkerhet
Før du skal i retten
Taushetsplikt
Entré rettsalen
Forsikring

Pkt   9

Pkt 10

Pkt 11

Pkt 12

Pkt 13