§ Hva du bør vite som meddommer

 

§ Hva

Forsikring 

"Å dømme sannest og rettest etter loven og sakens bevis
 
 

Du skal avgi forsikring på at du kommer til å dømme sannest og rettest etter loven og sakens bevis når alle er stående (dstl § 100). Dette skjer første gang man dømmer i Tingretten og hver gang man dømmer i Lagmannsretten. 

Stående skal alle i rettssalen høre fagdommer si: ”Forsikrer du at du i så vel i denne saken som i alle fremtidige saker, vil gi vel akt på alt som forhandles i retten og at du vil dømme slik du vet, sannest og rettest å være etter loven og sakens bevis? Da skal du proklamere: Det forsikrer jeg.” (dstl § 100)  

Møteplikt
Fritak
Godtgjørelser
Sikkerhet
Før du skal i retten
Taushetsplikt
Entré rettsalen

 Forsikring

Pkt   9

Pkt 10

Pkt 11

Pkt 12

Pkt 13