§ Hvem er meddommere

 

§ Hvem

Meddommer - en tillitserklæring fra samfunnet

"Ca. 1 % av Norges befolkning er valgt til dommerverv
 
 

Å bli oppnevnt som meddommer er en tillitserklæring fra samfunnet. De folkevalgte i kommunestyret har utpekt deg som en av dem som de tror – og forventer – vil utføre vervet samvittighetsfullt, med respekt for alle involverte og med klokskap. Ca. 1 % av Norges befolkning er valgt til dommerverv.

 Tillitserklæring
Formelle krav

Valgt av kommunestyret

Loddtrekning