§ Hva du bør vite som meddommer

 

§ Hva

Du har møteplikt 

"Det er straffbart å ikke møte eller å unnlate å varsle om gyldig forfall i tide
 
 

Hvis du blir trekt til å være meddommer plikter du til å møte - dstl § 99. 

Det er straffbart å ikke møte eller å unnlate å varsle om gyldig forfall i tide - dstl § 200. 

Det finnes anledning til fritak som nevnt i dstl § 67 og 68. 

Vervet blir belønnet med en liten dagsats og standard godtgjørelser for reise- og kostkostnader. 

Ved lengre saker er det mulig å forhandle seg frem til bedre salær. 

 Møteplikt
Fritak
Godtgjørelser
Sikkerhet
Før du skal i retten
Taushetsplikt
Entré rettsalen
Forsikring

Pkt   9

Pkt 10

Pkt 11

Pkt 12

Pkt 13