§ Om meddommer

 

§ Om...

Menyforklaring

"Hovedformålet med sidene er å øke din forståelse for norske domstoler
 

Hjem er førstesiden med nyheter, og en stor samling av linker til lov og rett i Norge.
Hvorfor meddommerordningen eksisterer.
Hvem viser hvordan og hvorfor akkurat du er valgt, eller kan bli valgt.  
Hva du bør vite når du sitter i retten og skal avsi en dom.
Hvordan du blir en bedre dommer.
Hvor tar for seg i hvilken rett du kan tjenestegjøre og ulikhetene der.
Kommune er en fylkesvis oversikt over alle nettsider og kontaktinfo til alle kommuner.
Butikk når du vil mestre lov og rett bedre.
Arkiv med artikler og annet.
Om ...  disse sidene.

 Meny
Redaktør og kilder
Bakgrunn