§ Om meddommer

 

§ Om...

Redaktør

Siviløkonom og lekmann Rune Bjerkli, 
post@meddommer.no
, Tel 901 444 67.
 

Hovedkilder

Lekmän som domare.  Forfatter Christian Diesen, 1996.
Meddommer – en håndbok.  Forfatter Finn Haugen, 2004
Dømmes du av dine likemenn? Forfattere Anniken Qvale og Anne Hazeland Henriksen, 2000.
Du kan alltid vinne diskusjonen.  Forfatter Gerry Spence, 1996.

Meny
 Redaktør og kilder
Bakgrunn