§ Hvem er meddommere

 

§ Hvem

Loddtrekning om hvilken rett du skal i

"Hvem av meddommerne som skal tjenestegjøre i den enkelte sak avgjøres ved loddtrekning (dstl §86). Dette skal skje med en datamaskin som vanligvis velger et likt antall kvinner og menn

Tillitserklæring
Formelle krav

Valgt av kommunestyret

 Loddtrekning