§ Hvor du er meddommer

 

§ Hvor

Andre instans - Lagmannsretten

"De færreste sakene blir avgjort i Høyesterett - tredje instans - den eneste domstolen hvor det ikke er lekfolk blant dommerne 
 
 

Lagmannsretten

I mindre alvorlige ankesaker i Lagmannsretten avgjør 4 meddommere og 3 fagdommere skyld- og straffespørsmål. Hvis anken fra Tingretten kun gjelder straffeutmålingen avgjør 3 fagdommere saken.

Jury

I saker i lagmannsretten hvor straffen kan bli 6 års fengsel eller mer har vi lagrette (jury) hvor 10 lekfolk avgjør skyldspørsmålet alene. I disse saken brukes det en del tid på utvelgelsen av jurymedlemmene. I tillegg avsluttes hovedforhandlingene med at en fagdommeren som administrerer rettsaken foretar en rettsbelæring. Her går rettens formann kort gjennom bevisene i saken, forklarer hvilken spørsmål juryen skal svare på, og hva som er norsk lov på området. Dette skjer altså i rettsmøte slik at alle parter kan høre og eventuelt kan komme med innsigelser. Hvis de mener den er feil, mangelfull eller uklar.

Straffen avgjøres av 3 fagdommere og 4 av juryen

Sivile saker

I sivile saker er det i Lagmannsretten 3 fagdommere som avgjør saken. Det er anledning å få saken avgjort 4 meddommere og 3 fagdommere i Lagmannsretten.

Forliksrådet
----------------------
Tingretten

 Lagmannsretten