§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Alta kommune
Telefon: 78 45 50 00
E-post: postmottak @ alta.kommune.no
Info: 
   
Berlevåg kommune  
Telefon: 78 78 20 00
E-post: postmottak @ berlevag.kommune.no
Info:
   
Båtsfjord kommune 
Telefon: 78 98 53 00 
E-post: postmottak @ batsfjord.kommune.no
Info: 
   
Gamvik kommune
Telefon: 78 49 63 00
E-post: postmottak @ gamvik.kommune.no
Prosess

Dette er valg/utnevnelser som kommunestyret gjør i likhet med andre politiske valg. De plukker gjerne ”habile” menn - og kvinner.

   
Hammerfest kommune 
Telefon: 78 40 20 00
E-post: postmottak @ hammerfest.kommune.no
Prosess

Oppnevnelsen av meddommere skjer ut fra henvendelser fra interesserte og for øvrig et tilfeldig utvalg av byens befolkning som oppfyller vilkårene i domstolloven §§ 70-72.

Interesserte kan kontakte Hilde Strømme på telefon 78 40 25 11 eller på e-post hilde.stromme @ hammerfest.kommune.no

   
Hasvik kommune
Telefon: 78 45 27 00
E-post: post @ hasvik.kommune.no
Prosessen som skal gjennomføres fremgår av regelen i domstolloven § 67, 2. setning. I samsvar med dette vil Hasvik kommune, i god tid før valget for neste periode skal gjennomføres, offentlig oppfordre allmenheten til å foreslå kandidater til valget.

I den forbindelse vil det bli oppgitt kontaktperson som eventuelle henvendelser skal rettes til.

   
Karasjok kommune - Kárásjoga gielda
Telefon: 78 46 80 00
E-post: postmottak @ karasjok.kommune.no
Prosess

Det er formannskapet som setter opp en liste, foreslår folk til meddommer, og administrasjonen sender et brev til enhver.

Med dette får enhver muligheten til å trekke seg, med lovlig begrunnelse, før endelig politisk behandling av saken i kommunestyret.

   
Kautokeino kommune - Guovdageainnu suohkan 
Telefon: 78 48 71 00
E-post: e-post @ kautokeino.kommune.no
Info:
   
Kvalsund kommune
Telefon: 78 41 55 55
E-post: servicekontoret @ kvalsund.kommune.no
Info:
   
Lebesby kommune 
Telefon: 78 49 95 55
E-post: postmottak @ lebesby.kommune.no
Info:
   
Loppa kommune
Telefon: 78 45 30 00
E-post: postmottak @ loppa.kommune.no
Prosess

Loppa kommune bruker å legge ut en oppfordring på kommunens hjemmeside om å melde sin interesse for å være meddommer.

Kontakt

Kommunens telefonnummer 784 53 000
E-post: postmottak @ loppa.kommune.no. 

   
Måsøy kommune
Telefon: 78 42 40 00
E-post: postmottak @ masoy.kommune.no
Prosess

Prosessen i Måsøy kommune ang. valg av meddommere:

1. Alle meddommere som utgår tilskrives om de tar gjenvalg – regler for valgbarhet/fritak oppgis

2. Oppslag om at innbyggere kan komme med forslag på meddommere

3. Formannskapet fremmer forslag på valg til kommunestyret. Formannskapets forslag på personer sendes politimyndighetene for vandelskontroll

4. Kommunestyret foretar det endelige valget

Kontakt

Eli Moe
E-post: eli.moe @ masoy.kommune.no
Telefon 78 42 40 12

   
Nesseby kommune - Unjárgga gielda
Telefon: 81 55 20 27
E-post: postmottak @ nesseby.kommune.no
Info: 
   
Nordkapp kommune
Telefon: 09750
E-post: postmottak @ nordkapp.kommune.no
Info:
   
Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni
Telefon: 78 46 00 00
E-post: postmottak @ porsanger.kommune.no
Prosess

De som er valgt for inneværende periode, sitter til 1.5.2013. Neste periode starter derfor 1.5.2013, og prosessen for å velge meddommere er derfor ikke kommet i gang enda. Men vi tar mer en gjerne i mot henvendelser fra interesserte (januar 2011).

   
Sør-Varanger kommune
Telefon: 78 97 74 00
E-post: postmottak @ sor-varanger.kommune.no
Det jeg jobbes akkurat nå med suppleringsvalg av meddommere fram til 31.12.2012. Suppleringsvalgene og hovedvalg foregår administrativt etter delegasjon fra kommunestyret. (Januar 2011)

Prosess

Ved siste valg ble det lagt ut informasjon på vårt nettsted, www.svk.no, der interesserte kunne melde seg.

Kontakt

Vi tar gjerne mot henvendelser fra interesserte, helst pr. e-post til postmottak @ svk.no eller tlf. 78 97 76 00 (servicekontoret).

   
Tana kommune - Deanu gielda
Telefon: 46 400 200
E-post: postmottak @ tana.kommune.no
Info:
   
Vadsø kommune
Telefon: 78 94 23 00
E-post: postmottak @ vadso.kommune.no
Prosess

Personer som velges til meddommere må oppfylle vilkårene i domstolloven §§ 70-72.

Kommunen oppfordrer allmennheten til å foreslå kandidater til valget.

Dette blir gjort ved annonse i bladet Finnmarken og på kommunens hjemmeside. Frist for innsending av forslag på kandidater fastsettes.

Det er valgnemnda i Vadsø kommune som fremmer forslag på kandidater til meddommer-vervet.

Valgnemnda består av 1 representant fra hvert parti som er representert i bystyret. (Valgnemnda velges av formannskapet i oktober måned i valgåret)

Valgnemnda tar utgangspunkt i lista over meddommere for inneværende periode. De som ikke er valgbare pga. alder tas bort. Videre blir fritakssøknader behandlet.

Politiet foretar vandelskontroll av foreslåtte kandidater, før valgnemndas innstilling legges ut til alminnelig ettersyn. Frist for å komme med innvendinger fastsettes.

Valgnemnda behandler eventuelle innvendinger og innstiller på valg av meddommere for bystyret.

Bystyret fatter endelig vedtak om valg av meddommere.

Kontakt

E-post: postmottak @ vadso.kommune.no
Telefonnr.: 78 94 23 00

   
Vardø kommune
Telefon: 78 94 33 00
E-post: postmottak @ vardo.kommune.no
Prosessen hos oss er at de som sitter som meddommere blir forespurt om de er interessert i å sitte en periode til.

Dersom ikke, tar vi for oss manntallet og finner erstattere. Disse blir forespurt først.

Kontakt

Marit Dørme Eriksen