§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune 9
   
Andebu kommune
Telefon: 33 43 81 00
E-post: postmottak @ andebu.kommune.no
Info:
   
Hof kommune
Telefon: 33 05 95 00 
E-post: postmottak @ hof.kommune.no
Prosess

Valg av meddommere foretas av det nyvalgte kommunestyre etter forslag fra valgkomitèen. Forut for valget - d.v.s. i valgperioden før nye meddommere skal velges - kan vi få henvendelser fra personer som ikke ønsker gjenvalg eller fra personer som ønsker å melde sin interesse for verv som meddommer.

Navn på disse personene blir videreformidlet til valgkomitèen.

Kontakt

Ruth Nordby Weydahl, rådgiver
Hof kommune
Tlf.: 33 05 95 52
E-post: Ruth.Nordby.Weydahl @ Hof.kommune.no

   
Holmestrand kommune
Telefon: 33 06 41 00
E-post: postmottak @ holmestrand.kommune.no
Prosess

Holmestrand kommune har tidligere hatt en prosess der de som er meddommere (bortsett fra de som ikke lenger fyller kriteriene) blir tilskrevet og spurt om de kan tenke seg å fortsette i vervet.

I tillegg har vi annonsert og lagt ut informasjon på hjemmesiden slik at interesserte kan ta kontakt med oss.

Dersom vi ikke har tilstrekkelig antall meddommere etter dette, benytter vi lokalkjennskapen i kommunen til å forespørre aktuelle personer. Disse kontaktes før de foreslås.

Alle foreslåtte kandidater blir oversendt politiet som foretar vandelskomtroll, og sak om valg forelegges formannskap og bystyre i samsvar med og innen de frister som står i domstolloven.

Det tas sikte på et tilsvarende prosess for neste valgperiode.

Kontakt

Interesserte kan ta kontakt med Tove Svendsen, Postboks 312, 3080 Holmestrand kommune. Telefon 33 06 41 05
E-post: tove.svendsen @ holmestrand . kommune . no.

   
Horten kommune
Telefon: 33 08 50 00
E-post: postmottak @ horten.kommune.no
Info:
   
Lardal kommune
Telefon: 33 15 52 00
E-post: postmottak @ lardal.kommune.no
Info:
   
Larvik kommune
Telefon: 33 17 10 00
E-post: postmottak @ larvik.kommune.no
Info: 
   
Nøtterøy kommune
Telefon: 33 40 20 00
E-post: postmottak @ notteroy.kommune.no
Info: 
   
Re kommune
Telefon: 33 06 10 00
E-post: postmottak @ re.no
Prosess

I Re kommune er det tradisjon for at de politiske partier fremmer kandidater som meddommere. Vi har ikke satt i gang prosessen med valg av nye meddommere ennå.

Kontakt

Dersom noen personer er interessert i å være meddommer kan de bare ta kontakt med Re kommune. Tlf.: 33 06 10 00. E-post: postmottak @ re.kommune.no

   
Sande kommune (Vestfold)
Telefon: 33 78 70 00
E-post: postmottak @ sande-ve.kommune.no
Info:
   
Sandefjord kommune
Telefon: 33 41 60 00 
E-post: sentraladm @ sfjkom.no.kommune.no
Info:
   
Stokke kommune
Telefon: 33 29 50 00
E-post: postmottak @ stokke.kommune.no
Info: 
   
Svelvik kommune
Telefon: 33 78 01 00
E-post: postmottak @ svelvik.kommune.no
Prosess

I Svelvik er det tradisjon for at valgkomiteen fremmer kandidater som meddommere. Vi har ikke satt igang prosessen med valg av nye meddommere ennå.

Kontakt

Tlf. 33 78 01 00
E-post: postmottak @ svelvik.kommune.no

   
Tjøme kommune
Telefon: 33 06 78 00
E-post: post @ tjome.kommune.no
Info:
   
Tønsberg kommune
Telefon: 33 34 81 00
E-post : postmottak @ tonsberg.kommune.no
Prosess

Meddommere til Tingretten og Lagmannsretten blir valgt i januar året etter kommunestyrevalg.

Kommunen sender forespørsel til de meddommerne som fortsatt er aktive om de ønsker å fortsette.

Videre annonserer vi på kommunens hjemmeside og i kommunens fellesannonse i dagspressen der vi ber interesserte om å ta kontakt med oss.

De politiske partier er også behjelpelige med å skaffe kandidater.

Alle aktuelle velges deretter av bystyret før de sendes Tingretten/Lagmannsretten.

Er det interesserte som tar kontakt i løpet av perioden ber vi de følge med på kommunens hjemmeside når tiden nærmer seg for å melde fra hvis det fortsatt er aktuelt.