§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Audnedal kommune
Telefon: 38 28 20 00
E-post: info @ audnedal.kommune.no
Prosess

Prosessen er slik ei politisk valgt valgnemd innstiller til kommunestyret som velger meddommere i løpet av første halvår etter valget.

Kontakt

Interesserte kan henvende seg til servicekontoret. 

   
Farsund kommune
Telefon: 38 38 20 00
E-post: post @ farsund.kommune.no
Prosess

Vi bruker legge inn en annonse i lokalavisen og på nettsiden vår med informasjon om meddommervervet med oppfordring til å melde sin interesse.

Kontakt

Jorunn Syvertsen
Epost: josy @ farsund.kommune.no
Telefon: 38 38 20 13:

   
Flekkefjord kommune
Telefon: 38 32 80 00
E-post: post @ flekkefjord.kommune.no
Prosess

Vi går ut fra at prosessen kommer til å gå som tidligere år, slik at meddommerne vil bli valgt av de nye bystyremedlemmene i møte ca. november 2011.

Kontakt

De som er interessert kan henvende seg til Flekkefjord kommune på e-post: post @ flekkefjord.kommune.no , tlf. 38 32 80 00 eller postadresse: Kirkegt.50, 4400 Flekkefjord.

   
Hægebostad kommune
Telefon: 38 34 91 00
E-post: postmottak @ haegebostad.kommune.no
Prosess

I Hægebostad kommune er det valgnemda (Formannskapet) som fremmer forslag til kommunestyret på valg av meddommere.

Det er vanskelig å få folk til å stille til valg, da det er svært dårlig betalt for en utakknemlig jobb. Det er egentlig bare uføretrygdede og pensjonister som har råd til jobben.

Det er ingen som melder seg frivillig. Det blir tatt mer hensyn til villighet enn partitilknytning.

Dersom noen er interessert er det bare å ta kontakt med ordføreren eller servicekontoret.
Tlf 38 34 91 00

   
Kristiansand kommune
Telefon: 38 07 50 00
E-post: postmottak @ kristiansand.kommune.no
Info: 
   
Kvinesdal kommune
Telefon: 38 35 77 00
E-post: post @ kvinesdal.kommune.no
Info:
   
Lindesnes kommune
Telefon: 38 25 51 00
E-post: postmottak @ lindesnes.kommune.no
Info:
   
Lyngdal kommune
Telefon: 38 33 40 00
E-post: post @ lyngdal.kommune.no
Prosess

Prosessen er ikke påbegynt. Avventer ”innspill” fra statlige myndigheter/domstolene

Kontakt

Generelt skal henvendelser rettes til Servicekontoret - 38 33 40 00 – og som evnt videreformilder til andre i organisasjonen.

   
Mandal kommune
Telefon: 38 27 30 00 
E-post: fellespost @ mandal.kommune.no
Prosess

Mandal kommune averterer i lokalavisen og på kommunens nettside.

Kontakt

Tjenestetorvet kan kontaktes for nærmere informasjon.
Tlf: 38 27 30 00
E-post: fellespost @ mandal.kommune.no

   
Marnardal kommune
Telefon: 38 28 90 00
E-post: service @ marnardal.kommune.no
Prosess

Meddommerne blir foreslått av politikerne – de foreslåtte blir tilskrevet, de blir vurdert mht. vandel og så valgt av politikere.

Kontakt

Interesserte kan henvende seg til service & utvikling.
E-post: service @ marnardal.kommune.no 
Tlf. 38 28 90 00

   
Sirdal kommune
Telefon: 38 37 90 00
E-post: post @ sirdal.kommune.no
Prosess

Valgkomiteen plukker meddommere ut i fra sine lister, etter valget.

   
Songdalen kommune
Telefon: 38 18 33 33 
E-post: postmottak @ songdalen.kommune.no
Prosess

Valg av meddommere følger reglene i domstolloven.

Saken behandles først i valgnemnda som legger frem forslag til innstilling til kommunestyret som fatter det endelige vedtaket.

Kontakt

Anne Gerd Lauvsland, konsulent
Tlf. 381 83 326
E-post anne.lauvsland @ songdalen.kommune.no

   
Søgne kommune
Telefon: 38 05 55 55 
E-post: postmottak @ sogne.kommune.no
Prosess

Det er kommunens valgnemnd som forbereder valgene av meddommere for neste valgperioden.

Kommunestyret foretar valgene, unntatt for skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestinget.

Vi vil gjerne ha forslag på personer som oppfyller kravene i domsstolloven til å inneha slike viktige verv.

Kontakt

Reidar Løvåsen
Tlf. 38 05 55 51
E-post: Reidar.Lovaasen @ sogne.kommune.no

   
Vennesla kommune
Telefon: 38 13 72 00 
E-post: epost @ vennesla.kommune.no
Prosess

Det er kommunens valgnemnd som forbereder valgene av meddommere for neste valgperioden. Kommunestyret foretar valgene, unntatt for skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestinget.

Vi vil gjerne ha forslag på personer som oppfyller kravene i domsstolloven til å inneha slike viktige verv.

Kontakt

Hilde Grundetjern
tlf: 38 13 73 32
mail: hilde.grundetjern@vennesla.kommune.no

   
Åseral kommune
Telefon: 38 28 58 00 
E-post: post @ aseral.kommune.no
Info: