§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Alvdal kommune
Telefon: 62 48 90 00
E-post: postmottak @ alvdal.kommune.no
Info:
   
Eidskog kommune
Telefon: 62 83 36 00
E-post: postmottak @ eidskog.kommune.no
Prosess

Valg av meddommere skjer av Valgkomiteen og Kommunestyret.

Kontakt

jorunn.tangen @ eidskog.kommune.no
tlf. 62 83 36 18

   
Elverum kommune
Telefon: 62 43 30 00
E-post: postmottak @ elverum.kommune.no
Prosess

Elverum kommune har en egen valgkomite som fremmer forslag til kandidater for kommunestyret.

Det mest naturlige er at interesserte kontakter leder av valgkomitéen, men på grunn av at det i høst er kommunestyrevalg og nye medlemmer blir valgt, er det hensiktsmessig at de som er interessert kontakter:

Irene S. Aspen, Rådmannskontoret
Tlf. 62 43 3004
E-post: irene.s.aspen @ elverum.kommune.no:

   
Engerdal kommune
Telefon: 62 45 96 00
E-post: postmottak @ engerdal.kommune.no
Info:
   
Folldal kommune
Telefon: 62 49 10 00
E-post: postmottak @ folldal.kommune.no
Prosess

Valgnemnda innstiller forslag på meddommere som vedtas i kommunestyret.

Kontakt

Interesserte kan henvende seg til ordfører.
Direkte telefon: 62 49 10 03

   
Grue kommune
Telefon: 62 94 20 00 
E-post: post @ grue.kommune.no
Kontakt

Saksbehandler / kontaktperson Hans Kalleberg
E-post: hans.kalleberg @ grue.kommune.no
Dir.tlf. 62 94 20 09

   
Hamar kommune
Telefon: 62 51 02 00 
E-post: postmottak @ hamar.kommune.no
Prosess

Vi har ikke besluttet endelig prosess enda, men det vil bli annonsert i lokalaviser slik at interesserte kan melde seg.

Kontaktpersoner

Mette Braathen: 62 51 02 32
Rita Kristiansen: 62 51 05 42
E-post: postmottak @ hamar.kommune.no

   
Kongsvinger kommune
Telefon: 62 80 80 00
E-post: postmottak @ kongsvinger.kommune.no
Prosess

Vi har her i kommunen ikke hatt noen spesiell prosess på å finne/supplere personer som er interessert i vervet som meddommer.

Nå er det slik at neste periode skal begynne å følge kalenderåret dvs. neste periode vil gå fra 01.01.2013 - 31.12.2016. Dette er fint for da slipper vi å ha det like i etterkant av valget. De som er valgt for inneværende periode får derfor forlenget sin periode.

Det er ikke avgjort hvem som vil få ansvaret for neste valg av meddommere.

Kontakt

Vigdis Wang
Tlf. 62 80 80 13
vigdis.wang @ kongsvinger.kommune.no

   
Løten kommune
Telefon: 62 59 30 00
E-post: post @ loten.kommune.no
Info:
   
Nord-Odal kommune
Telefon: 62 97 81 00
E-post: postmottak @ nord-odal.kommune.no
Prosess

Kommunestyret velger og sender forslaget til Tingretten.

Kontakt

Interesserte kan henvende seg til kommunens servicetorg.
Tlf: 62 97 81 00
E-mail: postmottak @ nord-odal.kommune.no

   
Os kommune (Hedmark)
Telefon: 62 47 03 00
E-post: postmottak @ os.kommune.no
Info:
   
Rendalen kommune
Telefon: 62 46 85 00
E-post: postmottak @ rendalen.kommune.no
Info:
   
Ringsaker kommune
Telefon: 62 33 50 00
E-post: postmottak @ ringsaker.kommune.no
Prosess

Domstolloven § 67 sier at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til utvalget av meddommere. Oppfordringen kommer til uttrykk gjennom annonser i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

En henvendelse kan også gjøres til formannskapet eller postmottak Ringsaker kommune.

Kravene til den som velges er nedfelt i domstolloven § 70 – 72.

I Ringsaker kommune er det formannskapet som forbereder valget. Selve valget foretas av kommunestyret.

   
Stange kommune
Telefon: 62 57 35 00
E-post: post @ stange.kommune.no
Kontakt

Siv Jahr, Formannskapssekretær
Tlf: 62 57 36 82
E-post: siv.jahr @ stange.kommune.no
   
Stor-Elvdal kommune
Telefon: 62 46 46 00
E-post: postmottak @ stor-elvdal.kommune.no
Prosess

Prosessen starter etter kommunestyrevalget 2011. Valgnemnda legger frem forslag for kommunestyret som velger medlemmene.

Kontakt

Ordfører tar i mot henvendelser.
Tlf. 62 46 46 30
E-post sve @ stor-elvdal.kommune.no:

   
Sør-Odal kommune
Telefon: 62 96 64 00
E-post: postmottak @ sor-odal.kommune.no
Prosess

Valg meddommere gjøres av en valgkomite og Kommunestyret.

Kontakt

Turid Nabben Veiby
Tlf: 62 96 80 51
E-post: turid @ sor-odal.kommune.no

   
Tolga kommune
Telefon: 62 49 65 00
E-post: postmottak @ tolga.kommune.no
Info:
   
Trysil kommune
Telefon: 62 45 77 00
E-post: postmottak @ trysil.kommune.no
Prosess

Vi starter til høsten etter valget, tar for oss listene, forespør om noen vil si fra seg vervet, supplerer der det er behov og fremmer det til politisk behandling.

De som er interessert kan henvende seg til Trysil kommune.

   
Tynset kommune
Telefon: 62 48 50 00
E-post: postmottak @ tynset.kommune.no
Prosess

Etter kommunestyrevalget starter valgnemnda med å se på listene og forespør om noen vil si fra seg vervet. Medlemmer blir deretter supplert ved behov, og til slutt behandles saken politisk.
De som er interessert i verv som meddommer kan henvende seg til Tynset kommune.

Kontakt

Tone Bergfall
E-post: tone.bergfall @ tynset.kommune.no
Tel: 62 48 50 29

   
Våler kommune i Solør (Hedmark)
Telefon: 62 42 40 00
E-post: postmottak @ vaaler-he.kommune.no
Prosess

Vi forespør alle som pr i dag fungerer som meddommere om de kan tenke seg å fortsette. Mange svarer nei, og vi går gjennom manntallet for å finne kandidater å spørre. Ved siste valg gikk vi også ut via hjemmside og et månedsmagasin vi utgir for å oppfordre innbyggere til å melde sin interesse for å være meddeommer.

Kontakt

Grete Taarneby
E-post: grete.taarneby @ vaaler-he.kommune.no
Tlf: 62 42 40 14

   
Åmot kommune
Telefon: 62 43 40 00
E-post: postmottak @ amot.kommune.no
Info:
   
Åsnes kommune
Telefon: 62 95 66 00
E-post: post @ asnes.kommune.no
Info: